FOR WHEN YOU WELCOME ME

Zulfi B
Zulfi B

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Zen D
Zen D

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Valarie T
Valarie T

4"x6" Ink on Card Stock 2015

132
132

4"x6" Ink on Card Stock 2015

131
131

4"x6" Ink on Card Stock 2015

130
130

4"x6" Ink on Card Stock 2015

129
129

4"x6" Ink on Card Stock 2015

128
128

4"x6" Ink on Card Stock 2015

127
127

4"x6" Ink on Card Stock 2015

126
126

4"x6" Ink on Card Stock 2015

125
125

4"x6" Ink on Card Stock 2015

123
123

4"x6" Ink on Card Stock 2015

121
121

4"x6" Ink on Card Stock 2015

120
120

4"x6" Ink on Card Stock 2015

117
117

4"x6" Ink on Card Stock 2015

116
116

4"x6" Ink on Card Stock 2015

115
115

4"x6" Ink on Card Stock 2015

113
113

4"x6" Ink on Card Stock 2015

112
112

4"x6" Ink on Card Stock 2015

111
111

4"x6" Ink on Card Stock 2015

110
110

4"x6" Ink on Card Stock 2015

107
107

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Ron D
Ron D

4"x6" Ink on Card Stock 2015

105
105

4"x6" Ink on Card Stock 2015

104
104

4"x6" Ink on Card Stock 2015

103
103

4"x6" Ink on Card Stock 2015

100
100

4"x6" Ink on Card Stock 2015

99
99

4"x6" Ink on Card Stock 2015

98
98

4"x6" Ink on Card Stock 2015

97
97

4"x6" Ink on Card Stock 2015

96
96

4"x6" Ink on Card Stock 2015

95
95

4"x6" Ink on Card Stock 2015

92
92

4"x6" Ink on Card Stock 2015

91
91

4"x6" Ink on Card Stock 2015

90
90

4"x6" Ink on Card Stock 2015

89
89

4"x6" Ink on Card Stock 2015

88
88

4"x6" Ink on Card Stock 2015

87
87

4"x6" Ink on Card Stock 2015

86
86

4"x6" Ink on Card Stock 2015

83
83

4"x6" Ink on Card Stock 2015

82
82

4"x6" Ink on Card Stock 2015

81
81

4"x6" Ink on Card Stock 2015

80
80

4"x6" Ink on Card Stock 2015

78
78

4"x6" Ink on Card Stock 2015

77
77

4"x6" Ink on Card Stock 2015

76
76

4"x6" Ink on Card Stock 2015

73
73

4"x6" Ink on Card Stock 2015

70
70

4"x6" Ink on Card Stock 2015

66
66

4"x6" Ink on Card Stock 2015

62
62

4"x6" Ink on Card Stock 2015

61
61

4"x6" Ink on Card Stock 2015

60
60

4"x6" Ink on Card Stock 2015

58
58

4"x6" Ink on Card Stock 2015

55
55

4"x6" Ink on Card Stock 2015

54
54

4"x6" Ink on Card Stock 2015

51
51

4"x6" Ink on Card Stock 2015

50
50

4"x6" Ink on Card Stock 2015

48
48

4"x6" Ink on Card Stock 2015

47
47

4"x6" Ink on Card Stock 2015

46
46

4"x6" Ink on Card Stock 2015

45
45

4"x6" Ink on Card Stock 2015

44
44

4"x6" Ink on Card Stock 2015

43
43

4"x6" Ink on Card Stock 2015

41
41

4"x6" Ink on Card Stock 2015

40
40

4"x6" Ink on Card Stock 2015

39
39

4"x6" Ink on Card Stock 2015

38
38

4"x6" Ink on Card Stock 2015

36
36

4"x6" Ink on Card Stock 2015

33
33

4"x6" Ink on Card Stock 2015

32
32

4"x6" Ink on Card Stock 2015

31
31

4"x6" Ink on Card Stock 2015

30
30

4"x6" Ink on Card Stock 2015

29
29

4"x6" Ink on Card Stock 2015

27
27

4"x6" Ink on Card Stock 2015

26
26

4"x6" Ink on Card Stock 2015

25
25

4"x6" Ink on Card Stock 2015

23
23

4"x6" Ink on Card Stock 2015

21
21

4"x6" Ink on Card Stock 2015

19
19

4"x6" Ink on Card Stock 2015

18
18

4"x6" Ink on Card Stock 2015

17
17

4"x6" Ink on Card Stock 2015

16
16

4"x6" Ink on Card Stock 2015

14
14

4"x6" Ink on Card Stock 2015

11
11

4"x6" Ink on Card Stock 2015

8
8

4"x6" Ink on Card Stock 2015

6
6

4"x6" Ink on Card Stock 2015

5
5

4"x6" Ink on Card Stock 2015

3
3

4"x6" Ink on Card Stock 2015

2
2

4"x6" Ink on Card Stock 2015

01
01

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Tasha C
Tasha C

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Sara S
Sara S

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Saniya T
Saniya T

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Sai L
Sai L

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Rose L
Rose L

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Ron N
Ron N

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Niel E
Niel E

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Mark V P
Mark V P

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Marcela A
Marcela A

4"x6" Ink on Card Stock 2015

Leah G
Leah G

4"x6" Ink on Card Stock 2015